Disclaimer

Volt Nederland heeft de informatie op deze website met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Door gebruikmaking en/of doneren aan Volt Nederland gaat u akkoord met deze disclaimer.

Gebruikmaking van deze website is geheel voor eigen rekening en risico.

Volt Nederland is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die volgt uit het gebruik van deze website en donaties die verricht zijn en het gebruik van de via deze website verkregen informatie. Volt Nederland behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden presentaties en informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden en/of geplaatste presentaties en informatie in strijd zijn met de wet, de openbare orde, de belangen van derden, intellectuele eigendomsrechten van derden en/of overige voorwaarden van Volt Nederland.

Voor informatie die is gepresenteerd op websites van derden draagt Volt Nederland geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet indien Volt Nederland een hyperlink naar een website van derde partijen op deze website heeft opgenomen.

De bezoeker van deze website erkent dat Volt Nederland rechthebbende is op alle intellectuele eigendommen op de op deze website getoonde informatie en afbeeldingen, waaronder maar uitdrukkelijk niet beperkt tot auteursrechten, merken, handelsnamen en knowhow. Er zal nimmer sprake zijn van enige overdracht en/of verlening van (gebruiks)licenties op voornoemde rechten aan de bezoeker van deze website zonder voorafgaande toestemming van Volt Nederland.